Yanak Estetiği Nedir?
Yanak Estetiği Nedir?

İnsanın yüz özellikleri tanınmada ve toplum tarafından kabul görmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüzdeki burun, ağız, dudaklar, göz rengi, saç, yanak gibi her türlü doku ve organ doğrudan ilk izlenim edineceğimiz bölgelerdir.

 

İnsanların güzellik algıları altın oran ile bağlantılıdır. Altın oran, yüzdeki her organın diğerlerine oranını ifade eden bir değerdir. Kişinin yüzü altın orana sahip veya yakın olursa insan gözü tarafından çekici bir yüz olarak algılanır. Altın oranı belirleyen en önemli unsur ise en basit ifade ile çene ve yanakların üçgen şeklini oluşturmasıdır. Bu oran sayesinde yüz genç, güzel, çekici ve estetik görünür.

 

Altın orana bir tür ulaşma amacı güden yanak estetiği aynı zamanda yüzdeki konturun kare olduğu ve yanaktaki yağ dokusunun fazla miktarda olduğu yüzlere uygulanır. Yanak estetiğinde uygulanan operasyonla oldukça başarılı sonuçlar elde edilir. Yanak estetiği, yüzde herhangi bir iz bırakmaksızın, ağız içerisinden müdehale edilerek, yanak bölgesinden 1 cm uzaklıktaki fazla yağ dokularının alınması işlemidir.

Yanak Estetiği Neden Yapılır?

Yanak estetiği operasyonu sadece kadınlar tarafından değil, aynı zamanda erkekler tarafından da tercih edilmektedir. Erkek ve kadın hastalar için yüz yapılarına uygun farklı operasyon planlaması gerekmektedir. Bu operasyon aşağıdaki estetik kaygıları gidermek için kullanılabilir:

  • Belirsiz ve küçük elmacık kemikleri
  • Yanak bölgesindeki fazla yağ dokusundan kaynaklı kare veya yuvarlak yüz görünümü
  • Yanak estetiği ameliyatında özellikle genç kadınlarda çok başarılı sonuçlar elde edilir. 20’li ve 30’lu yaşlarındaki bireylerin yanakları genetik mirasından ötürü sarkmakta, yanakları yağ tabakası nedeniyle yuvarlak görünebilmektedir. Kişiler bu şekilde olan yüz ifadelerinden ve görünümlerinden mutlu değiller ise bu ifadeleri değiştirmek ve şekillendirmek için yanak estetiği yapılır.

Yanak estetiği ameliyatında özellikle genç bayanlarda çok başarılı sonuçlar elde edilir. 20’li ve 30’lu yaşlarındaki bireylerin yanakları genetik mirasından ötürü sarkmakta, yanakları yağ tabakası nedeniyle yuvarlak görünebilmektedir. Bu kişiler olduklarından çok daha yaşlı gösterirler ve aynı zamanda yorgun görünen bir yüz ile yaşamak zorunda kalırlar. Yanakların yanındaki yağ dokuları kişinin stres, yorgunluk gibi duygularla yıprandığını gösterir. Bu ifadeleri yüz şeklinden kaldırmak için yanak estetiği yapılır. Yanak estetiği operasyonu sadece bayanlar tarafından değil, aynı zamanda erkekler tarafından da tercih edilmektedir. Erkek ve kadın hastalar için ayrı operasyon planlaması ve aynı zamanda uygulama gerekmektedir.

Yanak Estetiği Neden Yapılır?
Yanak Estetiği Nasıl Yapılır?
Yanak Estetiği Nasıl Yapılır?

Yanak estetiği ameliyatı genellikle lokal anestezi veya sedasyon altında yapılan ve kısa süren kolay bir cerrahi prosedürdür. Deneyimli bir cerrah için oldukça basit bir işlemdir. Yanak estetiği operasyonundan sonra yanak üçgeninin kişiye özel olarak hazırlanması, yüzün alacağı şeklin belirlenmesi doktorun tecrübesine bağlıdır. Yanak estetiğinde uygulanan yöntemlerden biri olan yanak yağı alma işlemi, yağ dokusu fazla olan kişiler için uygundur. Yanaklardaki yağın 25 yaşından önce alınması önerilmez ancak bu işlemde bireyin genetik özellikleri de belirleyicidir. Örneğin anne ve babanın yanakları dolgunsa çocuğun yanak estetiğine ihtiyaç duyması olasıdır.

 

Yanak estetiği ameliyatından sonra yanaklar çökmez, yalnızca yağ dokusu azalır ve daha düz ve çekici bir görünüme sahip olur. Operasyon sırasında ağız içerisinde özel bir nokta belirlenir ve o noktadan yağ kütlesi dışarı çıkarılır. Yağ dokusu, ağız içerisinden alındığı için oluşabilecek enfeksiyonları önlemek amacıyla operasyondan sonra antibiyotik kullanılması önerilir. Yanak estetiği ameliyatından en az on gün önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanımına ara verilmelidir.

Yanak Estetiği Sonrası İyileşme

Yanak estetiği işleminden sonra ağız içinde küçük dikişler olacaktır. Bu nedenle operasyondan sonraki ilk gün sıvı besinler tercih edilmelidir. İkinci günden itibaren normal gıdalar ile beslenmeye devam edilebilir. Yanak estetiği ameliyatından sonra ağız gargarası en az üç gün kullanılmalıdır. Ağız içindeki dikişleri gargara yoluyla mümkün olduğunca steril tutmak gerekir. Dikişler genellikle yumuşak bir dokuya sahip olduğu için ağrı hissedilmez; öyle ki bazı hastalar ağızlarında dikiş olduğunu unutmaktadırlar. Yanak estetiği ameliyatından sonra dikişler kısa sürede kendiliğinden eriyecektir. Yanak estetiğinden sonra 2-3 hafta süren, ameliyat bölgesinin etrafında bir miktar ödem ve şişlik meydana gelmesi normaldir. Buz paketleri ve pansumanlar şişlik ve ödemin en düşük seviyede tutulmasına yardımcı olacaktır. Ameliyattan hemen sonra hastaların çoğu sosyal hayatlarına dönebilmektedir. Operasyonun net sonuçları üç hafta içinde ortaya çıkacaktır.

Yanak Estetiği Sonrası İyileşme
Op. Dr. Hakan Demirel
Yanak Estetiği Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yanak estetiği nispeten güvenli bir plastik cerrahi prosedürü olarak kabul edilir. Yine de tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi riskleri vardır. Olası komplikasyonlar arasında enfeksiyon ve kanama bulunur. Ameliyat sonrası oluşabilecek enfeksiyon sorunları genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Yanaklar iyileşene kadar çiğnemek, gülümsemek veya esnemek nispeten rahatsız edici olabilir.

 

Yanak estetiğinin sonuçları hemen görülebilir ancak nihai sonuç ödem ve şişliğin tamamen ortadan kalktığı 3.haftada oluşacaktır.