Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Nedir?
Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Nedir?

Çene altı ile boyun bölgesi arasında oluşan yağ tabakası ve sarkmanın cerrahi yöntemler kullanılarak düzeltilmesi işlemi boyun germe ya da gıdı estetiği olarak adlandırılır. Operasyonun yöntemi yüz germe operasyonlarında kullanılan yöntemle tamamen aynıdır. Çoğu zaman yüz germe operasyonu uygulanırken kombine olarak gıdı estetiği de hastaya uygulanır. Germe işlemine ek olarak liposuction yöntemiyle bu bölgede bulunan yağlar da çıkarılır.

 

Yaş, genetik yatkınlık ve yer çekimi gibi faktörlerin etkisiyle çene altı ile boyun arasındaki açı bozulmakta ve dik olan konumu yataya doğru kaymaktadır. Çene altı ile boyun arasında düzleşen açıya yağ toplanması da eklendiğinde bölge gıdı adı verilen bir hale bürünmekte ve bu görünüm kişiyi yan profillerden yaşlı ve şişman göstermektedir. Bölgedeki yağın blok halinde bulunmasından dolayı estetik operasyon dışında tedavi edilmesi zordur.

Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Kimlere Yapılır?

Boyun germe yani gıdı estetiği operasyonları boyun ile çene altı bölgesinde normalde doksan dereceye yakın olması gereken açının bozularak yatay eksene doğru kaymaya başladığı bireylere uygulanır. Bu bölgenin açı olarak bu tarife uymasının yanında çene altında yağ toplanmaya başlamasıyla gıdı olarak tariflenen görünüm ortaya çıkar ve bu görünüm hastanın gerçek yaşından daha fazla göstermesine sebep olur. Bu yağ toplanma olayının temelde başlıca sebepleri yaş, genetik ve yer çekimi olarak sayılabilir.

Operasyonun yapılacağı yaş grubu genelde otuz beş ve üzeri olarak söylenebilir. Vücudun bu yaşlardan sonra kendini estetik açıdan bozmaya başlamasıyla kişilerde genel bir estetik kaygı oluşur. Bu kaygının temel dayanaklarından bir tanesi ise boyun bölgesidir. Boyun bölgesindeki sarkma, kırışıklık ve yağ toplanması gibi olağan problemler bireylerde yaşlanma hissinin oluşmasına sebep olur. 
Bireyler boyun germe operasyonlarını genelde yüz germe gibi operasyonlarla kombine ederek yaptırırlar ve yüz bölgesinin görünümünü daha genç, doğal ve estetik hale getirmeyi hedeflerler.

Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Kimlere Yapılır?
Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Nasıl Yapılır?
Boyun Germe (Gıdı Estetiği) Nasıl Yapılır?

Hastanın beklentileri anlaşıldıktan ve cerrahi planlama yapıldıktan sonra operasyon aşamasına geçilir. Genelde lokal anestezi kullanılsa da bazı durumlarda genel anestezi kullanılması da seçenekler dahilindedir. Boyun bölgesindeki fazla sarkmış deri uygun alanlardan çıkarılarak germe işlemi uygulanır. Aynı seansta liposuction uygulaması yapılarak çene altında gıdı bölgesindeki biriken yağ alınır ve boyun germe operasyonu tamamlanır. Bazı durumlarda ise sadece liposuction ile sıkılaşma sağlanabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boyun germe yani gıdı estetiği operasyonu anestezi altında uygulanan bir operasyonu ifade eder. Operasyon sırasında cerrahi kesiler, liposuction gibi teknikler kombine edilerek kullanılır. Böyle bir operasyonun öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

  • Operasyon öncesinde uzman doktorun verdiği tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır.
  • Sigara ve alkol gibi iyileşmeyi engelleyen alışkanlıklar bırakılmalıdır.
  • Operasyon bölgesinde iyileşme tamamlanana kadar ödem ve şişliği engellemek için bandaj kullanılmalıdır.
Op. Dr. Hakan Demirel
Boyun Germe (Gıdı Estetiği) İşleminin Avantajları Nedir?
Boyun Germe (Gıdı Estetiği) İşleminin Avantajları Nedir?

Boyun germe yani gıdı estetiği operasyonunun yapılış yönteminden ve amacından kaynaklanan çeşitli avantajları bulunur. Operasyonun diğer estetik operasyonlarla kombine şekilde uygulanabilmesi de bir başka avantaj olarak göze çarpmaktadır.

  • Yaşlanmaya, genetiğe ve yer çekimine bağlı olarak oluşan gıdı, estetik operasyon sonrası ortadan kaybolur ve kişi daha genç ve estetik görünen boyun görünümüyle sosyal yaşamına devam eder.
  • Operasyon yüz germe, burun estetiği gibi yüz estetiğiyle alakalı operasyonlarla kombine şekilde uygulanmaya müsaittir.
  • Operasyon sonrasında boyun bölgesindeki kırışıklıklar ve yağ birikimi ciddi oranda azalır.
  • Operasyon uzman hekimler tarafından duruma göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanan bir operasyondur. Operasyon sonucu elde edilen estetik görüntü, kişinin sosyal yaşamında daha başarılı olmasını sağlar.
Boyun Germe İyileşme Süreci

Boyun germe yani gıdı estetiği operasyonundan sonra iyileşme sürecini hastanede yatış ve taburcu edildikten sonra evde dinlenme aşaması oluşturmaktadır.

  • Hastaya operasyondan sonra ödem ve şişliğin engellenmesi amacıyla baskılı bandaj uygulaması yapılır.
  • Operasyondan sonra morluk, ağrı, ödem ve uyuşukluk hissi oluşması muhtemeldir.
  • Germe operasyonu ve liposuction ile elde edilmesi hedeflenen sonuçların tam olarak ortaya çıkması için doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerekir. Operasyondan sonra sigara ve alkol kullanımı iyileşmeyi geciktirecek ve olumsuz etkileyecektir.
Boyun Germe İyileşme Süreci