Genital Estetik (Labioplasti)
Genital Estetik (Labioplasti)

Estetik bir görünüş mutluluğun anahtarıdır. Kişinin kendisine nasıl göründüğü kadar diğer insanlara nasıl göründüğü de önemlidir. Diğer insanların ilk bakışta görebileceği noktalar estetik denildiğinde ilk aklımıza gelen noktalar olsa da estetik operasyonlar daha büyük bir alanı kapsar. Kişilerin cinsel yaşamlarındaki motivasyonun büyük bir kısmı vücutlarına olan bakış açılarıyla belirlenir. Estetik açıdan kendini yeterli görmeyen kadınların, cinsel yaşamlarında daha mutsuz oldukları bilinen bir gerçektir. Konu cinsel yaşam ve estetik eş parantezinde incelendiğinde konu doğrudan vajina estetiğine gelmektedir. Vajinanın görünüşünü belirleyen etmenlerin başında da iç ve dış dudaklar gelmektedir. Hormonal ve hastalık kaynaklı olarak iç ve dış dudaklar aşırı büyüme veya sarkma eğilimi gösterdiğinde cerrahi olarak müdahale edilmesi gerekir. Labioplasti de vajinada bulunan iç ve dış dudaklara müdahale ederek estetik hale getirme sürecini ifade eden yöntemdir.

Genital Estetik (Labioplasti) Nedir ve Nasıl Yapılır?

Bazı hastalarda doğuştan, bazı hastalarda ise sonradan vajina estetiğinin bozulması mümkündür. Bu bozulma sürecini tetikleyen çeşitli faktörler bulunur. Genetik miras bunun en temel sebeplerinden bir tanesidir. Ayrıca çeşitli hastalıklar da vajina estetiğinin bozulmasına sebep olabilir. Vajinanın estetiğini etkileyen yapıların başında iç ve duş dudak olarak adlandırılan dokular gelir. Genel olarak sekiz vajina tipinin ortaya çıkmasını da bu dudakların konumu, büyüklüğü ve sarkıklığı belirler. Labioplastiye ihtiyaç duyan hastalarda dudaklar aşırı derecede sarkmış, büyümüş olabilir. Labioplasti ameliyatlarıyla dudaklar alınarak, küçültülerek veya gerginleştirilerek estetik görünüş sağlanır. Labioplasti operasyonlarının neredeyse tamamı estetik amaçlı uygulanır. Operasyonun tamamen estetik amaçlı uygulanıyor olması bazı sağlık sorunlarının ortadan kalkmasının önüne geçmez. Dudakların sarkık ve büyük olmasının hasta sağlığı üzerinde dolaylı olarak zararı vardır. Dudakların büyük olmasından dolayı vajina normalden daha uzun süre nem tutmakta, nem ise enfeksiyon ve mantarlara davetiye çıkarmaktadır. Labioplasti ameliyatıyla bu durum ortadan kaldırılarak dolaylı da olsa hasta sağlığı gözetilmektedir. Ayrıca iç ve dış dudakların normalden sarkık ve büyük olması hastanın psikolojik durumu üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastaların cinsel yaşamlarındaki güvenleri ortadan kalkmakta ve mutsuzluk, depresyon gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Labioplasti ameliyatlarının yapılması hastanın şikayetiyle hekime başvurmasıyla başlar. Gerekli kontrol ve incelemelerin yapılmasının ardından hasta – doktor arasındaki fikir alışverişiyle operasyona geçilir. İdeal iç – dış dudak boyutu yarım saati geçmeyen bir operasyonla sağlanır. Operasyon, eğer hastanın farklı bir tercihi yok ise lokal anestezi altında uygulanır. Müdahaleden sonra herhangi bir iz kalmaz. Operasyonda atılan dikişlerin alınmasına gerek yoktur, zamanla kendi kendine yok olur. Operasyonun yapıldığı tarih genelde regl bitiminden hemen veya bir hafta sonrasıdır. Operasyonun sonuçları istatistiksel veriler incelendiğinde oldukça başarılı olarak kabul edilir. Dolaylı olarak sağlığa olumlu katkısıyla beraber, labioplasti ameliyatları sayesinde estetik bir vajina görünüşüne kavuşulur. Hastaların psikolojisi açısından oldukça önemli olan bu durum, uzun vadede hastanın daha sağlıklı ve iyi hissetmesini sağlamaktadır.

Genital Estetik (Labioplasti) Nedir ve Nasıl Yapılır?
Genital Estetik (Labioplasti) Kimlere Yapılır?
Genital Estetik (Labioplasti) Kimlere Yapılır?

Labioplasti ameliyatının yapılabilmesi için aranan şart hastanın vajina görünüşünden rahatsız olmasıdır. Bir başkasına göre ideal görünüş olsa dahi hastanın bundan rahatsız oluyor olması labioplasti ameliyatının icra edilebilmesi için yeter şarttır. Vajinanın estetik açıdan sıkıntılı olması durumunu oluşturan iç ve dış dudak sorunları mevcut ise doktor – hasta ortaklaşmasıyla ameliyatın yapılmasına karar verilir. Bu sorunlar doğuştan yani genetik kaynaklı olabileceği gibi hastalık ve yaş kaynaklı da olabilir. İç ve dış dudaklarda bulunan büyüme, sarkma ve simetri gibi çeşitli sorunların varlığı hangi yaş aralığında olursa olsun ameliyat edilebilir. Bu sorunun varlığından haberdar olan hastaların doktorlarına başvurmaları ve üstesinden gelmeleri, psikolojik rahatlamanın sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca bakire olan kadınların labioplasti ameliyatı olmasında herhangi bir engel yoktur. Operasyonda estetize edilen bölge ile zar arasında üç – dört santimetrelik bir boşluk vardır. Yani kazara dahi olsa zarın yırtılması söz konusu değildir.

Genital Estetik (Labioplasti) Ameliyatından Sonra Oluşabilecek Risk ve Komplikasyonlar

Labioplasti ameliyatının acil bir durum sonucu uygulanma ihtimali neredeyse bulunmaz. Durum böyle olunca operasyona hazırlık sürecinin olabildiğince uzun tutulmasında herhangi bir sakınca yoktur. İyi hazırlanılmış ve riskleri iyice irdelenmiş bir operasyon sonrasında da risk ve komplikasyon riski sıfıra yakındır. Ayrıca labioplasti yani iç – dış dudak estetiği operasyonları tamamen estetik amaçlı olduğundan, kritik herhangi bir organa doğrudan müdahale olmadığından dolayı oldukça basit ameliyatlar sınıfına girer. Günümüzde uygulamanın fazlaca olması, operasyonu yapan hekimlere deneyim imkânı sunduğundan dolayı, operasyonu yapacak hekimin oldukça deneyimli olduğunu söyleyebiliriz. Yine de hekim seçiminde, labioplasti konusunda uzman hekimlerin tercih edilmesi, operasyonun oldukça başarılı ve hasta – doktor görüşmesi sonucunda alınan fikre uygun çıkması açısından önemlidir.

Op. Dr. Hakan Demirel
Vajinoplasti Ameliyatından Önce ve Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler
Genital Estetik (Labioplasti) Operasyonundan Önce ve Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Labioplasti ameliyatının oldukça basit bir ameliyat olduğunu söylemek gerekir. Ameliyat her ne kadar basit olsa da ilgilendirdiği bölgenin hassasiyetinden dolayı dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunlara dikkat edilmesi hemen operasyonun başarılı geçmesini hem de operasyondan sonra hasta konforuyla operasyonun başarısının korunması anlamına gelmektedir. Dikkat edilmesi gerekenleri maddeler halinde saymak gerekir ise:

  • Operasyondan önce vajina hijyenine azami özen gösterilmeli. Temizliği maksimum seviyede tutulmalı.
  • Kanı akışkan hale getiren yiyecek ve ilaçlardan uzak durulmalı. Kullanılan ilaçlar operasyonu yapan cerrahla paylaşılmalı ve onun tavsiyelerine göre devam edilmeli. Ayrıca tıbbi geçmişin de cerrahla paylaşılması önemli bir etmen.
  • Operasyondan sonra ilk iki gün duş alınmamalı. Sonrasında ise on gün kadar ayakta duş alınmalı.
  • Operasyondan sonraki ilk ay cinsel ilişkiye girilmemeli.