Göz Altı Torbası Ameliyatı Nedir?
Göz Altı Torbası Ameliyatı Nedir?

Göz altı torbası ameliyatı, alt göz kapağı bölgesinde meydana gelen estetik kayıplarını ortadan kaldırarak, hastanın arzu ettiği görünümü sağlamak amacıyla uygulanan cerrahi yöntemdir. Bu yöntem sayesinde alt göz kapağı bölgesindeki problemin boyutu tespit edilir ve hastaya göre değişen şekillerde yöntem belirlenir. Yöntem genelde kirpik bölgesinden yapılan cerrahi kesiler yardımıyla bölgedeki estetik kaybının temel sebebi olan deri yapılarının ve cilt dokularının forma sokulması şeklinde uygulanır.

 

Göz bölgesi çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde estetiğini kaybeder. Bu estetik kaybının oluştuğu noktalar tıbbi açıdan ikiye ayrılır. Üst göz kapağı ve alt göz kapağı olarak adlandırılan bu bölgelerden alt göz kapağı bölgesinde meydana gelen estetik kayıpları halk arasında göz altı torbası olarak adlandırılır. Bu bölgede meydana gelen estetik kaybının yukarıdaki iki sebebini destekleyici unsur olarak alkol ve sigara kullanımı, uyku düzensizliği, sık ağlama gibi problemler de sayılabilir.

Göz Altı Torbası Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Göz altı torbası ameliyatı, ameliyatsız tekniklerle göz altı estetiğini kazanamayacak seviyeye gelmiş ve oluşan bu kötü görüntü yüzünden sosyal yaşamında başarısız olduğunu hissetmeye başlamış hastalara yapılır. Tüm uygulamalar istatistiki olarak incelendiğinde hasta profilinin genelde otuz yaş ve üzeri olduğu gözlemlenmektedir. Göz altı torbalarına sebep olan iki temel unsur genetik ve çevresel faktörler olduğundan dolayı otuzlu yaşların öncesinde göz altı torbaları pek gözlemlenmemekedir.

Genetik faktörüyle ortaya çıkan göz altı torbaları yirmili yaşların sonları ile otuzlu yaşların başlarında kendini hissedilir hale getirir. Yaşa ve yerçekimine bağlı oluşan göz altı torbaları ise kırklı yaşların başından itibaren müdahaleyi gerektirecek şekilde varlıklarını hissettirirler.

Hastalarda bu iki temel faktörü destekleyici bazı unsurlar olması, gözlem süresinin öne çekilmesinde önemli faktörler olarak göze çarparlar. Sigara ve alkol kullanımının olması, düzensiz veya az uyku, sürekli ağlama gibi hasta tarafından kontrolü mümkün etkenlerin de temel etkenlere katılmasıyla gözlem süresi düşerken göz altı torbalarının şiddeti artar.

Sonuç olarak göz altı torbası ameliyatı, alt göz kapağı bölgesindeki estetik görünüşünü kaybeden cinsiyet fark etmeksizin her hastaya uygulanır.

Göz Altı Torbası Ameliyatı Kimlere Yapılır?
Göz Altı Torbası Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Göz Altı Torbası Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Operasyonun teknik kısmına doğrudan geçilmez. Operasyonun fiili uygulamasından önce hasta ile doktor arasında koordineli ilerleyen bir plan süreci mevcuttur. Bu plan süreci boyunca hastanın daha önceden geçirdiği hastalıkları, tedavi süreçlerini, kullandığı ve kullanmakta olduğu ilaçları cerraha bildirmesi gerekmektedir. Bu girdiler de hesaba katılarak alt göz kapağı derisindeki deri fazlalıklarının, yağ fazlalıklarının saptanması ve hangi oranda hangi bölgelerden müdahale edileceğinin saptanması gerekir. Hangi bölgeden ne kadar yağ ve deri alınacağının belirlenmesinin ardından operasyon sürecine geçilir. Operasyon genelde lokal anestezi altnda yapılsa da bazı hastalarda genel anestezi uygulaması da gözlemlenmiştir. Verilen anestezik ilacın etkisiyle hasta herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Operasyonun başlamasıyla beraber alt göz kapağı bölgesinden açılan cerrahi kesiler yardımıyla bölgenin torba görüntüsünü almasına sebep olan yağlar çıkarılır. Fazla deri de alınarak kalan deri gergin hale getirilir ve operasyon tamamlanır.

 

Operasyon genelde bir saati geçmez ancak diğer estetik operasyonlarla kombine edilmesi durumunda bu süre uzayabilir. Alt göz kapağı ameliyatı genelde üst göz kapağı ameliyatıyla birlikte uygulanır. Uygulamadan sonra kusursuza yakın bir göz altı estetistiği elde edilir. Hastalar operasyonunun gerçekleştiği gün taburcu edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Göz altı torbası ameliyatı uygulamanın çok sık olmasından kaynaklanan tecrübeden dolayı zor bir ameliyat değildir. Ancak müdahale edilen bölgenin çok hassas olmasından kaynaklı bazı noktalara ciddi derecede dikkat edilmesi de gerekmektedir.

 • Operasyonun sonuçlarına bir referans noktası oluşturmak için operasyondan önce hasta ile doktor arasında tam mutabakat sağlanmalı, beklenen sonuçlar önceden belirlenmelidir.
 • Operasyonun sonuçlarının korunabilmesi amacıyla ilk bir aylık süreçte deride aşırı gerginliğe sebep olabilecek ağır spor egzersizlerinden ve ağır yüklerden uzak durulmalıdır.
 • Operasyon tamamlanırken kesi bölgelerine dikiş atılır. Bu dikişlerin alınması beş ile yedi günü bulur. Bu süre boyunca hastalar duş alamaz. Ekstrem durumlarda operasyon bölgesini sudan koruyarak duş alınmasında ise sıkıntı yoktur.
 • Operasyonu takip eden süreçte hasta, operasyon bölgesini kimyasallardan ve makyaj malzemelerinden korumalıdır.
 • Operasyon yapılan bölgenin dikişli olmasından dolayı hasta umumi ortamlardan uzak durmalı ve hijyenine azami özen göstermelidir.
 • Operasyon bölgesini doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcak veya soğuktan korumak sonuçların korunması açısından önemlidir.
Op. Dr. Hakan Demirel
Göz Altı Torbası Ameliyatı İşleminin Avantajları Nedir?
Göz Altı Torbası Ameliyatı İşleminin Avantajları Nedir?

Göz altı torbası ameliyatının avantajlarını, bu ameliyatın estetik amaçla yapılıyor olmasının getirdiği avantajlar ve uygulamanın sık olmasından kaynaklanan avantajlar olarak ikiye ayırabiliriz.

 • Göz altı torbası ameliyatının avantajlarını, bu ameliyatın estetik amaçla yapılıyor olmasının getirdiği avantajlar ve uygulamanın sık olmasından kaynaklanan avantajlar olarak ikiye ayırabiliriz.
 • Operasyonla birlikte hasta, kaybettiği göz bölgesi estetiğini tekrar kazanır. Göz, genel yüz estetiğinin sağlanmasında en kritik noktalardan biri olduğundan dolayı, bu bölgede kazanılan estetik görüntü sayesinde genel yüz estetiğinde de büyük oranda iyileşme sağlanır.
 • Operasyon hafif lokal anestezi şeklinde yapıldığından dolayı hasta herhangi bir acı ya da ağrı hissetmez.
 • Opesyonda yapılan cerrahi kesiler mikro boyutlarda olmalarından ve görünmeyecek bölgelerden yapılmalarından kaynaklı herhangi kalıcı bir iz oluşturmazlar.
İyileşme Süreci

Göz altı torbası ameliyatında gelişen teknikler sayesinde iyileşme süreci kısalırken hasta konforu üst düzeydedir. Operasyon ve iyileşme sürecinin hasta tarafından tam olarak bilinmesi, hasta psikolojisinin bozulmaması açısından önemlidir.

 • Operasyon lokal anestezi altında uygulanır ve genelde bir saat sürer.
 • Operasyonda açılan kesilere dikiş atılır ve bu dikişler yaklaşık olarak bir hafta bölgede kalır. Sonrasında ise tamamen alınır.
 • Operasyon sonrası morluk, kızarıklık ve şişlik oluşması muhtemeldir. Bu komplikasyonlardan en uzun süre duranı şişliklerdir ve tam olarak ortadan kaybolmaları bir ayı bulur.
 • Hastaların taburcu oldukları günden itibaren sosyal hayatlarına dönmelerinde sıkıntı olmasa da tam olarak dönmeleri birinci haftanın sonunu veya hastaya göre ikinci haftanın sonunu bulabilir.
Göz Altı Torbası Ameliyatı İyileşme Süreci